Procedury bezpieczeństwa

W plikach do pobrania umieszczone zostały procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie L.O. Bakałarz w Zgierzu podczasu trwania egzaminu maturalnego w okresie pandemii koronawirusa.

Zdalne nauczanie

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej funkcjonowanie szkół zostaje czasowo ograniczone. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku z powyższym od 25 marca 2020 r. szkoła wprowadza zdalne nauczanie do odwołania.

Odbiór świadectw

Odbiór świadectw przez Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Bakałarz” w Zgierzu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków uczniowie, którzy ukończyli szkołę otrzymują świadectwo ukończenia szkoły. W prowadzonej przez szkołę ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły odnotowywana jest natomiast data odbioru dokumentu, a absolwent potwierdza swoim podpisem fakt odbioru dokumentu. W obecnym stanie prawnym świadectwa ukończenia Liceum mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu. Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania LO dla Dorosłych „Bakałarz” w Zgierzu, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, świadectwa ukończenia szkoły wydawane będą w czerwcu podczas przeprowadzania matur w dniach 8.06 2020 r. i 10.06.2020 r. w godz. 9.00-16.00 oraz 09.06.2020 r. w godz. 9.00-12.00. Jeżeli słuchacz nie będzie mógł odebrać świadectwa w ww. terminie z przyczyn od niego niezależnych, proszę kontaktować się z sekretariatem Liceum w celu określenia terminu odbioru dokumentów. Słuchacze, którzy zalegają z czesnym przed odbiorem świadectwa muszą uregulować zaległości zgodnie z podpisaną umową oraz Statutem szkoły.

Grupa na Facebooku do nauki zdalnej

Drodzy Słuchacze, założyliśmy grupę szkolną na Facebooku, będzie nam służyć do kontaktu i lekcji online. Dołączajcie do grupy 🙂 Adres grupy: https://www.facebook.com/groups/bakalarzzdalnie/

Elektroniczne wykłady

Drodzy maturzyści, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych pragniemy poinformować o możliwości skorzystania z elektronicznych wykładów na kanale: youtube.pl/lodztube

Sekretariat szkoły nieczynny

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkołach oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego sekretariat szkoły jest nieczynny do odwołania. Wszystkie sprawy proszę kierować na adres poczty elektronicznej: bakalarz.zgierz@gmail.com lub kontaktować się telefonicznie: 530 822 986 – sekretariat, 662 207 830 – dyrektor szkoły.

Nr konta do wpłat

Czesne za szkołę należy wpłacać na konto bankowe: 75 1600 1462 1839 9782 1000 0003